Home

Starters

Midden en kleinbedrijf

Werkwijze

Strategie

Onze partners

Over ons

Blog

Contact

Het is bijna weer zover de aangifte Inkomsten Belasting. Vanaf 1 maart 2021 is de software beschikbaar voor de aangifte over 2020. Dit kan jezelf doen met het programma van de Belastingdienst of je besteed het uit aan een administratiekantoor zoals wij. Wij werken met software die meer kan dan de software van de Belastingdienst. Onze software berekent wat het gunstigste is voor de persoon in kwestie. Zijn er complexe zaken dan gaan wij in overleg met onze fiscalist. 

Waar veel mensen niet optimaal of bijna geen gebruik van maken zijn de zorgkosten. Er zijn meer kosten die voor aftrek in aanmerking komen dan men denkt. Het zijn niet alleen de kosten die niet vergoed worden voor een medische behandeling (uitgezonderd de betaalde premie en de verplichte jaarlijkse eigen bijdrage) maar ook de reiskosten van en naar het zieken- of verpleeghuis tellen mee. 

Om de reiskosten hiervoor te berekenen moet je weten hoeveel kilometer je in 2020 in totaal hebt gereden. Tel dan alle kosten van de auto op, dit is niet alleen de brandstof maar ook de verzekering, wegenbelasting, onderhoud, afschrijving, wasstraat et cetera. Al deze kosten moet je wel kunnen onderbouwen door bonnen en facturen en aantoonbare kilometers (km stand per 01-01 en 31-12).  

Stel je rijdt 15.000 km per jaar en aan kosten heb je € 5.000 dan kost 1 km € 0,33. Heb je 400 km, aan laten we het “medische kilometers” noemen, gereden dan mag je 400 * € 0,33 = € 133,33 aan reiskosten opgeven in de aangifte Inkomsten Belasting.     

Ga je op ziekenbezoek met je eigen auto en het betreft iemand die tot je huishouden behoort dan mag € 0,19 per km opvoeren, ga je met het openbaar vervoer of taxi dan de werkelijke kosten, op de dagen dat je op bezoek bent geweest wel is dan de norm dat de zieke langer dan een maand aaneengesloten opgenomen moet zijn geweest met een minimale pauze van 4 weken tussen de opnames.

Reina Kral
Structuur in Cijfers

Structuur in Cijfers